કોંગ્રેસના નેતાઓ, ઉમેદવારોની માગ પ્રિયંકા ગાંધીની બે જાહેર સભા કેકોંગ્રેસના નેતાઓ, ઉમેદવારોની માગ પ્રિયંકા ગાંધીની બે જાહેર સભા કે રોડ-શો થાય તેવી છે. પણ, પ્રિયંકાના કાર્યક્રમનું આયોજન થઇ શકતું નથી. કારણ કે, 19 સુધી રાહુલ ગુજરાતમાં છે, આ પછી પ્રચારના છેલ્લા દિવસ 21મીએ મોદી ગુજરાતમાં છે ત્યારે પ્રિયંકા ગાંધીનો કાર્યક્રમ કઇ રીતે ગોઠવવો તેનું આયોજન કોંગ્રેસ કરી શકતું નથી.

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today