બરવાળા તાલુકાના નાવડા ગામે ટીબી રીવ્યુ મીટીંગ યોજાઈબરવાળા | બરવાળા તાલુકાના નાવડા ગામે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ટીબી રોગ ની રિવ્યુ મીટિંગ યોજાઈ હતી. જેમાં અઠવાડીયાથી વધારે સમયની ઉધરસ સાંજે જીણો તાવ ભૂખ અને વજનમાં ઘટાડો થાય કફમાં લોહી નીકળે છાતીમાં દુખાવો થાય રાત્રે પરસેવો થવો જેવા લક્ષણો હોય તો નજીકનાં સરકારી દવાખાને બે કફની તપાસ કરાવવા માહિતી અપાઈ હતી. દર્દીઓના કફના નમુના, ચેસ્ટ ફોર એક્ષરે, મોન્ટુક્ષ ટેસ્ટ, સીબીનાટ, 99 ડોટસનની માહિતી સંજયભાઈ રામદેવે આપી હતી.

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


Barvala News – tb review meeting took place in nawada village of barwala taluka 055600